ԱՈՒԴԻՏ


Մեր ընկերությունն առաջարկում է մարքեթինգային և հաղորդակցության լավագույն լուծումներ։
  • Ներքին հաղորդակցության աուդիտ` ընկերության ներսում տեղեկատվական հոսքերի սահմանում, խոչընդոտների բացահայտում և դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում
  • Արտաքին հաղորդակցության աուդիտ`  Ձեր ձեռնարկության իմիջի հետազոտում նպատակային խմբերի տեսանկյունից և վերջինիս բարելավման համար նախապայմանների ստեղծում
  • Բրենդի աուդիտ` Ձեր ձեռնարկության մասին փոխկապակցված խմբերի ձևավորած կարծիքների պատշաճ արձագանքի ապահովում
  • Վեբկայքի աուդիտ` վեբկայքի վերլուծություն` տեղակայման և տեղեկատվություն փոխանցելու տեսանկյունից, դրա կատարելագործման նպատակով առաջարկների ներկայացում
  • Ինքնության հետազոտություն` Ձեր ընկերության մասին տարբեր ներքին փոխկապակցված խմբերի ձևավորած կարծիքի բացահայտում, իրավիճակի բնորոշում, ստեղծված իմիջը բարելավելու ուղղությամբ հետագա քայլերի վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում
  • ԶԼՄ-ների մոնիթորինգ` ԶԼՄ–ներում ցանկալի թեմայի լուսաբանման հետևում և դրա վերլուծություն
ԳԼՈԲԱԼ ԷՍ ՓԻ ՍԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԵՆՔ

iso9001

ISO 9001:2008