ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

 

Արդյունավետ մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման մեջ չափազանց կարևոր դեր են խաղում հարցումները,որոնք հանդիսանում են մարդկանց արժեքները, մոտեցումները և վարքը բացահայտող հիմնական միջոց։ Մենք Գլոբալ Էս Փի Սի-ում տրամադրում ենք հարցումներ, հարցազրույզներ, հարցաթերթիկներ, իրականացնում ենք դրանց մանրամասն վերլուծություն, պատրաստում և ներկայացնում ենք վերջնական արդյունքների զեկույցը

 

Տարիների ընթացքում մենք մշակել ենք աշխատանքի մեր եզակի ոճը, որը հնարավորություն է ընձեռում ամենօրյա խնդիրներին տալ լիովին նոր լուծումներ, որոնք ուրաքանչյուր հարցում ուղղված են ձեր պահանջներին, հաճախորդներին և ձեր շուկային։


Գլոբալ Էս Փի Սի
-ի փորձը թույլ է տալիս արագ հավաքել հարկավոր տեղեկատվություն հետևյալ մեթոդների միջոցով.

  • Հեռախոսային հարցում
  • Փոստ/Փոստի անմիջական հասցեագրում
  • Ինտերնետ
  • Տնայցի միջոցով անցկացվող հարցումներ
  • Անհատական հարցազրույցներ
  • Ֆոկուս խմբեր
  • Ուղեղների գրոհ (Brainstorming)
  • Զանգվածային Լրատվամիջոցներ
ԳԼՈԲԱԼ ԷՍ ՓԻ ՍԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԵՆՔ

iso9001

ISO 9001:2008