ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ


Մեր նպատակն է գտնել մարքեթինգային և հաղորդակցության լավագույն լուծումներ` լինելով ճկուն և փորձառու գործընկեր և առաջարկելով արդյունավետ հաղորդակցում հաճախորդների ու փոխկապակցված խմբերի հետ։
  • Ընթացիկ խորհրդատվություն` հատուկ նպատակով (ad hoc) խորհրդատվություն` ձեռնարկության պահանջներին համապատասխան
  • Խորհրդատվություն` կապված կազմակերպության վեբկայքի և ինտրանետ ցանցի հետ
  • Տարեկան հաշվետվության կազմում` ձևավորում, կառուցվածք, տեքստեր, խմբագրում
  • Հաճախորդների համար տեղեկատվական գրքույկի կազմում և դրա հայեցակարգի իրականացում
  • Ներքին տեղեկատվական գրքույկի մշակում, հոդվածների գրում, խմբագրում
  • Հաղորդակցության ուղեցույցի կազմում` ձեռնարկության տեղեկատվական հոսքերի նշանակում և դրանց օգտագործման կանոնների սահմանում
ԳԼՈԲԱԼ ԷՍ ՓԻ ՍԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԵՆՔ

iso9001

ISO 9001:2008