ԲԻԶՆԵՍ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանում տնտեսությունը գտնվում է ձևավորման, փոփոխման և զարգացման փուլում: Շուկայում մրցակցության կանոնները ձեռնարկություններից պահանջում են բիզնեսի ռազմավարության վերանայում, կառուցվածքի վերակազմակերպում և ռիսկերի արդյունավետ կառավարում:


Գլոբալ Էս Փի Սի
-ի բիզնես-խորհրդատուները բարձրակարգ մասնագետներ են ծառայությունների մատուցման հետևյալ ոլորտներում.

 • Բիզնես խորհրդատվություն
 • Բիզնես ռիսկերի գնահատում
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և համակարգչային անվտանգություն
 • Անշարժ գույքի վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Գործարքների ուղեկցում և խորհրդատվություն


Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մեր մոտեցումը չի սահմանափակվում միայն կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեության ռազմավարության մշակմամբ: Մենք նպատակ ենք հետապնդում նաև հասնել մեր հաճախորդի  գործունեության առավելագույն արդյունավետությանը և ուղեկցել նրան բարեփոխումների ողջ ճանապարհին:


Արագընթաց աճ

 • Կազմակերպագործառութային կառույցների վերամոդելավորում (Կորպորատիվ կենտրոնի կազմակերպում, գործառույթների կենտրոնացում, տիպային ստորաբաժանման կազմակերպական կառույցների ունիֆիկացում)
 • Ձեռնարկության բիզնես գործընթացների վերակառուցում
 • Բյուջետավորման համակարգի ներդրում
 • Ձեռնարկության շրջանառու կապիտալի կառավարման գործընթացների կատարելագործում:

 

Աճող մրցակցության պայմաններում մրցակցային առավելության պահպանում և ուժեղացում

 • Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների մշակում և ներդրում
 • Ձեռնարկության գործառնական ռազմավարության վերանայում
 • Գործառութաարժութային վերլուծության ներդրում
 • Կառավարչական հաշվառման համակարգերի կատարելագործում
 • Գնման և տարածման համակարգերի բարելավում:
ԳԼՈԲԱԼ ԷՍ ՓԻ ՍԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԵՆՔ

iso9001

ISO 9001:2008